Vähennyskelpoiset menot

Osa yrityksen kuluista on valtion määräämiä, pakollisia kuluja
Nämä kulut ovat pakollisia melkein jokaiselle yhtiömuodolle. Tällaisiä ovat esimerkiksi erilaiset vakuutukset kuten, YEL – eli Yrittäjäeläkevakuutus,
Työntekijän eläkevakuutus (TyEL) palkansaajille, Tapaturmavakuutus ja työntekijäin ryhmähenkivakuutus. Lisäksi on muita palkkaan liittyviä pakollisia maksuja, kuten Sosiaaliturvamaksu ja Työttömyysvakuutusmaksu.
Tappiot ja yrittäjävähennyksen vähentää taas verotuksestasi Verohallinto automaattisesti. Yrittäjävähennys on 5% yritystoiminnan tulosta-
Suoraan ja epäsuorasti liiketoimintaan liittyvät kulut
Nämä ovat kaikki sellaisia kuluja, jotka liittyvät suoraan ja epäsuorasti yrityksesi pyörittämiseen ja toiminnan edistämiseen.
Tällaisiä kuluja ovat esimerkiksi yrityksen liiketilat, työvälineet, ostot ja varastomenot, materiaali- ja palkka- ja henkilöstökulut,
markkinointikulut, edustuskulut ja rahoituskulut. Monet näistä on selvästi ymmärrettävissä, mutta joissakin kuluissa raja voi olla hämärä siitä,
kuinka suuren osan tai saako menoa vähentää verotuksessa ollenkaan. Epäsuoria kuluja ovat esimerkiksi harrastuskulut tai henkilökunnan lahjat.
Alla olevat kulut ovat lähes poikkeuksetta vähennyskelpoisia:
Ajoneuvot. Jos ajoneuvoa käytetään vain yritystoimintaan, se on vähennyskelpoinen ja miten paljon verohelpotusta saa, riippuu yhtiömuodosta.
Edustuskulut. Kulut, jotka syntyvät esim. asiakastapaamisista, ovat 50% vähennyskelpoisia kuluja.
Harrastukset ja kulttuuri. Työntekijöille voidaan maksaa työnantajan puolesta harrastus- tai kulttuuritoimintaa enintään 400 euron edestä työntekijää kohden vähennyskelpoisesti
Henkilökunnan lahjat. Maksimissaan 100 euron arvoiset tavaralahjat (lahjakortit ovat osa palkkaa), kuten joululahjat voi vähentää verotuksessa vuositasolla, jos lahjan saa koko henkilökunta.
Koulutukset ja opiskelu. Pääsääntöisesti luokitellaan aina vähennyskelpoisiksi, ainoastaan tutkintoon johtavat opiskelut eivät ole vähennyskelpoisia. Verotuksessa voi vähentää myös ammattiin liittyvät lehdet ja kirjat.
Matkakulut. Matkakuluihin kuuluvat myös majoitus, kuljetukset, päivärahat ja työmatkan aikana tulleet ruokailumenot.
Mainoslahjat ja markkinointimenot. Markkinoinnista aiheutuvat kustannukset ovat vähennyskelpoisia, riippumatta siitä onko mainonta suunnattu nykyisille vai uusille asiakkaille. Lisäksi verotuksessa voi vähentää alle 25 euron yrityslahjat.
.
Myyntisaamiset. Tämä on hyvä tietää, mikäli yritystoiminta on lopetettava perinnän kautta, maksamatta jääneet myyntilaskut voidaan katsoa yrityksen kuluiksi ja siten vähentää verotuksessa.
Neuvottelukulut. Koskee sisäisiä palavereita ja niistä aiheutuvia kustannuksia, kuten tilavuokra, materiaalit sekä tarjoilu, jotka ovat kaikki verotuksessa vähennettäviä.
Perustamismeno. Kaikki yrityksen perustamiseen liittyvät menot voidaan vähentää täysimääräisesti.
Ohjelmistot ja verkkopalvelut. Verotuksessa voi vähentää, ERP js CRM sekä laskutusohjelmistot, erilaiset ohjelmistot joilla tehdään töitä, Officen ohjelmat sekä myös kotisivujen palvelin- ja domainmaksut.
Toimistotarvikkeet. Kaikki toimiston pyörittämiseen tarvittavat välineet, kuten kynät, paperit, laskimet jne. voidaan verotuksessa vähentää.
Työhuone. Kuten ajoneuvoissa myös työhuoneen kohdalla vaikuttaa yritysmuoto, kuitenkin siitä aiheutuvat kustannukset on vähennyskelpoisia.
Vakuutukset. Jos vakuutus on olennainen työtehtävän kannalta (esim. matka- tai tapaturmavakuutus), ne ovat verovähennyskelpoisia.
Osa yrityksesi kuluista eivät ole koskaan vähennyskelpoisia
Jotkut yrityksesi kuluista eivät kuulu verovähennyksiin koskaan. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi velkojen anteeksianto.
Yrityksen tuloista maksettava tulovero, sakot, verojen viivästysseuraamukset ja korot. On aina hyvä tarkistaa vuosittain
Verohallinnon sivustolta mahdollisista muutoksista.