SQL - LIIKETALOUS - OHJAAMINEN

Usein haasteena on jatkuvat tiedon muutos ja se vaatii jo itse tekemistä. Ohjelmointi on osa taloushallintoa ja kaikista parasta on että kun ei tarvi kysellä eikä ohjeistaa koodaria kun sen voi tehdä itse.

Power BI, Click view ne ovat kaikki samantyylisiä dashboardeja mutta googlen power Big query on tullut markkinoille ja on erinomainen tietokanta johon voi käytännössä tehdä mitä vain.

 

Se mistä kukin tykkää riippuu paljolti siitä miten dataa haluaa nähdä. Riittääkö perusnäytöt, dataan porautuminen pienempää niin silloin käy power bi ja vastaavat. Mutta jos oikeasti halutaan mennä syvälle ja ottaa kaikki irti niin silloin joutuu turvautumaan omaan dashbord:iin jossa esim. googlen oma kanta johon tietoja voidaan tuoda on yksi ratkaisu.

 

Mutta se oleellinen asia on että kaikki data mikä liikkuu, se tule jäsentää pienempiin osiin, muokata sql ohjelmoinnilla ja jalostaa ja usein tarvitsee rinnalle edelleen tarkkuuslaskentaa varten excel:in. Se on oiva apuväline edelleen.

 

Alla muutamia otantoja koodeista joiden avulla luodaan näkymiä.

 

CASE WHEN ISNUMERIC(zipcode)<>1 THEN ’Postinumero ei ole validi’ WHEN CONVERT(INT,zipcode) BETWEEN 1 AND 4999 THEN ’Hki’ WHEN CONVERT….

CASE WHEN [household].[bprospekti] = 0 THEN 0 WHEN CONVERT(DATETIME,bprospekti) LIKE ’%2015%’ THEN 2015 WHEN CONVERT(DATETIME,bprospekti) LIKE ’%2016%’ THEN…

CASE WHEN [business].[offersumma] = 0 THEN 0 ELSE ROUND([business].[offersumma]* 0.806451107805526,0) END